QQ日志大全
打骨折

我想你,你却不知

分类:QQ情感日志QQ空间日志QQ思念日志

 你未经我的允许

 闯入我的心海

 激起浪花朵朵

 我就躲在水中想你

 我想你,你却不知

 *

 你未经我的允许

 踏进我的诗笺

 步步都印下你的韵脚

 我就藏在墨香里想你

 我想你,你不知

 你不知,我却痴

 *

 你未经我的允许

 霸占了我的世界

 每个角落都是你

 我就站在你的身后偷偷想你

 我想你,你却不知